Donateur worden?

Wilt u niet zingen of musiceren, maar ons wel financieel steunen?

Dat kan! U kunt donateur van Shantykoor de Peijesjongers worden.

Download het

donateursformulier

en stuur deze op naar

rudi.kort@kpnmail.nl

Onze dank is groot!