De Login (Bemanningspagina) is uitsluitend toegankelijk voor leden van De Peijesjongers. Om toegang te krijgen heeft u een wachtwoord nodig. Indien u deze niet heeft kunt u die opvragen bij de webmaster

Na inloggen kunt u via het menu op de Bemanningspaginas komen.

Bij het inloggen verklaart u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

  • Niets van deze besloten ledenpagina mag, in welke vorm dan ook, aan derden worden gegeven en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.
  • Bestanden zijn alleen voor ledeninformatie en mogen dan ook niet worden gepubliceerd.
  • Het bestuur en/of de door het bestuur geautoriseerde personen behouden zich het recht voor om aanpassingen aan de website te doen zonder dit van te voren kenbaar te maken.
  • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet aan derden worden verstrekt en zullen periodiek worden vernieuwd.
  • Het bestuur behoudt zich het recht voor om personen te weren na 1 of meerdere waarschuwing(en).
  • In alles waar het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Voor algemene vragen kunt u zich wenden tot het bestuur. Bij technische vragen kunt u contact opnemen met onze webmaster.